Pár faktov o mne


Mgr. Michaela Jurášová, virtuálna asistentka

Vyše 25 rokov som pracovala na rôznych manažérskych pozíciách v súkromných spoločnostiach i v štátnom sektore. Tieto dlhoročné skúsenosti ma priviedli v roku 2016 k práci "virtuálnej asistentky".  Mojim hlavným cieľom je ponúknuť svoje skúsenosti malým a stredným podnikateľom,  pre ktorých je ekonomicky náročné zamestnávať rôzne kategórie ľudí. 

Keďže vzdelávanie je pre mňa celoživotným procesom, popri práci som vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - odbor malé a stredné podnikanie v regiónoch. 

Taktiež som absolvovala celý rad školení a odborných seminárov o podnikaní a marketingu, a pred časom i certifikovaný kurz svadobnej koordinátorky.

Typológia osobnosti:

Human design:  Manifestujúci generátor

MBTI:  ISTJ 

Neurotyp:  Perfekcionista

Znamenie:  Kozorožec