VIRTUÁLNA ASISTENTKA - VAŠA POMOC V PODNIKANÍ

Administratívno-ekonomické služby:

spracovanie podkladov pre Vašu účtovnú firmu

fakturácia a bankové úhrady, kontrola pohľadávok a záväzkov

cenové ponuky pre klientov, vypracovanie štatistík a prehľadov...

personálna agenda

výberové konania na produkty alebo služby

monitoring konkurenčného prostredia

poradenstvo a zabezpečenie služieb subdodávateľov

 založenie alebo zmena živnostenského oprávnenia na podnikanie

povolenia a potvrdenia úradov potrebných k prevádzke (hygiena, stavebné a miestne úrady, kataster, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad...)

iné podľa požiadaviek

Sociálne siete:

obsahová tvorba - sociálne siete a webové stránky

poradenstvo pri príprave online reklamy a jej vyhodnocovaní pomocou

   analytických nástrojov

odosielanie newslettrov a hromadných emailov (Mailchimp, Smartemailing)

iné podľa požiadaviek

Termín dodania prác a cena sa stanovuje dohodou.

 

 

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.