VIRTUÁLNA ASISTENTKA - VAŠA POMOC V PODNIKANÍ

Jednoduchý návod ako založiť živnosť v roku 2017

question-mark-2110766_640.jpg

 

 

 

Ak ste sa rozhodli založiť živnosť a budovať svoje vlastné podnikanie, a neviete ako na to, tu nájdete pár základných krokov, ktoré Vás čakajú.

 1. spíšte si zoznam živností, ktoré si chcete zapísať do živnostenského listu (zoznam voľných, remeselných a viazaných živností nájdete tu):

  https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_druhy-zivnosti_/

 2. ak spĺňate všetky podmienky na založenie živnosti, nasleduje krok ohlásenia prevádzkovania živnosti v mieste bydliska alebo sídla firmy, a to:

  a/ osobne na Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, tzv. Jednotné kontaktné miesto, kde je potrebné vypísať formulár žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (fyzickej alebo právnickej osoby),

  b/ elektronicky prostredníctvom stránky Ústredného portálu verejnej správy (potrebujete mať elektronický občiansky preukaz s nahratým bezpečnostným osobným kódom, kvalifikovaným certifikátom a kryptografickými kľúčmi, a zároveň musíte mať čítačku čipových kariet, do ktorej sa vkladá elektronický OP):

  https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/jkm-zivnostensky-register

 3. poplatok pri osobnom ohlásení živnosti je 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú viazanú alebo remeselnú živnosť. Elektronické podanie je lacnejšie (za voľnú živnosť neplatíte nič, za viazanú alebo remeselnú živnosť zaplatíte 7,50 eur).

 4. po absolvovaní ohlasovacieho procesu Vám Okresný úrad vydá najneskôr do 3 pracovných dní od podania Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, pri elektronickom podaní Vám ho zašle do Vašej elektronickej schránky.

 5. o vydaní živnostenského oprávnenia zašle Okresný úrad informáciu do príslušnej zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad za Vás, odporúčam však, aby ste im toto oznámenie zaslali i Vy sami, aby ste mali doklad, že ste príslušné úrady o vzniku Vašej živnosti oboznámili.

 6. podnikať môžete začať už dňom ohlásenia živnosti, výnimkou sú obchodné spoločnosti a fyzické osoby, ktoré sa povinne zapisujú do Obchodného registra. Tým vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť až dňom zápisu do Obchodného registra.

 7. ak ste popri podnikaní zároveň i zamestnancom, nezabudnite požiadať svojho zamestnávateľa o súhlas, v prípade, že sa rozhodnete podnikať v rovnakom predmete podnikania, ako vykonáva Váš zamestnávateľ. K príjmom z podnikania je potrebné podať daňové priznanie za rok 2017, ak ste presiahli príjem 1 901,67 € alebo ak ste vykázali z podnikania stratu.

 8. nezabudnite, so založením živnosti sa môžete pokojne obrátiť i na svoju virtuálnu asistentku :-).

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.